Kontakt Skuldförvaltning

På Riksgälden är det avdelningen Skuldförvaltning som sköter de dagliga kontakterna med återförsäljare och investerare.

Övriga frågor

Kontakt Riksgälden

Kontaktuppgifter
KontaktpersonTelefonE-postAnsvarsområde
Göran Robertsson 08 613 46 06 goran.robertsson@riksgalden.se Chef skuldförvaltning
Maria Norström 08 613 46 35 maria.norstrom@riksgalden.se Bitr. chef Skuldförvaltning
Upplåning
Anna Sjulander 08 613 47 77 anna.sjulander@riksgalden.se Upplåningschef
Johan Bergström 08 613 45 68 johan.bergstrom@riksgalden.se Förvaltare, Upplåning
Erik Åkesson 08 613 47 49 erik.akesson@riksgalden.se Förvaltare, Upplåning
Daniel Olin 08 613 46 45 daniel.olin@riksgalden.se Förvaltare, Upplåning
Mikael Håkansson 08 613 47 32 mikael.hakansson@riksgalden.se Förvaltare, Upplåning
Robert Hellstrand 08 613 45 69 robert.hellstrand@riksgalden.se Chef portföljförvaltning
Analys och utveckling
Magdalena Belin 08 613 52 28 magdalena.belin@riksgalden.se Analys och utvecklingschef
Joy Andersson 08 613 47 38 joy.andersson@riksgalden.se Analytiker
Mats Christoffersson 08 613 46 10 Mats.Christoffersson@riksgalden.se Analytiker, expert
Barbro Hansson 08 613 46 38 barbro.hansson@riksgalden.se Systemförvaltare
Martin Ingvall 08 613 45 52 martin.ingvall@riksgalden.se Analytiker
Eric Morell 08 613 47 71 eric.morell@riksgalden.se Analytiker
Roland Nilsson 08 613 46 74 roland.nilsson@riksgalden.se Analytiker
Johan Sandberg 08 613 47 37 johan.sandberg@riksgalden.se Analytiker
Sanna Österberg 08 613 47 26 Sanna.Osterberg@riksgalden.se Analytiker