Riksgälden publicerar utfallet av statens betalningar för april den 18 maj

17 maj 2018 - Pressmeddelande

Riksgälden kommer att publicera utfallet av statens betalningar för april fredagen den 18 maj klockan 9.30.

I ett pressmeddelande den 8 maj meddelades att Riksgälden beslutat att senarelägga publiceringen av utfallet för april. Sveriges statsskuld redovisades dock i pressmeddelandet den 8 maj.

Kontakt

Robert Sennerdal, pressekreterare, 08 613 46 94