Riksgälden föreslår förlängd löptid för statsskulden

30 september 2015 - Pressmeddelande

Den svenska statsskuldens löptid bör förlängas mot bakgrund av att kostnadsfördelen med att låna på kort sikt har minskat. Längre löptid betyder att kostnaderna för skulden kommer att variera mindre. Det skriver Riksgälden i sitt förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning.

Riksgälden gör bedömningen att statsskuldens löptid även i fortsättningen bör vara förhållandevis kort, men att det finns utrymme för en gradvis förlängning. Eftersom skillnaden mellan korta och långa räntor har minskat bedömer Riksgälden att löptiden nu kan förlängas till en låg eller ingen kostnad.

En förlängning av löptiden kan till exempel ske genom att Riksgälden drar ner volymen av ränteswappar som i dagsläget används för att förkorta löptiden.

Den minskade kostnadsskillnaden mellan kort och lång upplåning innebär också att intervallet för löptiden i den nominella kronskulden bör kunna breddas. Av samma skäl föreslår Riksgälden att även löptiden för skulden i utländsk valuta ska styras inom ett intervall i stället för mot ett riktvärde.

Riksgäldens förslag till riktlinjer

  • Den nominella kronskuldens löptid för instrument med upp till tolv år till förfall ska vara mellan 2,6 och 3,6 år (mot tidigare mellan 2,6 och 3,1 år).
  • Den reala kronskuldens löptid ska vara mellan 6 och 9 år.
  • Valutaskuldens löptid ska vara mellan 0 och 1 år (mot tidigare ett riktvärde på 0,125 år).

Regeringen beslutar om riktlinjer i november

Varje år lämnar Riksgälden ett riktlinjeförslag till regeringen för förvaltningen av statsskulden. Det ska ske senast den 1 oktober enligt budgetlagen. Därefter låter regeringen Riksbanken yttra sig för att sedan fatta beslut om de nya riktlinjerna senast den 15 november.

Statsskuldens förvaltning – förslag till riktlinjer 2016–2019, pdf

Kontakt

Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38