Riksgälden emitterar 3-åriga obligationer i dollar

4 november 2014 - Pressmeddelande

Riksgälden emitterar 3,0 miljarder dollar (cirka 22 miljarder kronor) i en ny treårig obligation till en ränta på 1,077 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken.

Transaktionen prissattes till 7 baspunkter lägre än dollarmarknadens swappränta. Ingen statlig låntagare, amerikanska staten undantaget, har hittills i år lyckats låna på en så låg nivå i dollar. Det är också den lägsta nivå Riksgälden har emitterat dollar på sedan 2012. Orderboken uppgick till närmare 4 miljarder dollar.

– Efterfrågan på våra obligationer är stor trots att vi är så dyra. Transaktionen prissattes till och med på samma nivå som våra dollarobligationer i andrahandsmarknaden, säger upplåningschef Maria Norström.

Lånevillkor

Emittent

Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret

Storlek

USD 3,0 miljarder

Kupong

1 % s.a.

Förfallodatum

2017-11-13

Pris

99,773 %

Ränta

1,077 % s.a.

Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta

Minus 7 baspunkter

Ränteskillnad mot amerikanska staten

14,3 baspunkter

Ledarbanker

Barclays, Citigroup, HSBC, Nordea

Årets planerade totala obligationsupplåning i utländsk valuta på 83 miljarder kronor har nu genomförts och avslutats.

Lånets fördelning mellan investerare och region

 

Diagram över fördelning investerartypDiagram över fördelning regioner

Frågor besvaras av:
Anna Sjulander, biträdande upplåningschef, 08-613 47 77