Riksgäldens skuldförvaltning får toppbetyg

26 januari 2012 - Pressmeddelande

Riksgäldens skuldförvaltning får fortsatt höga betyg i den senaste undersökningen av TNS SIFO Prospera. Återförsäljare och investerare ger vår kommunikation om statens lånebehov och finansiering betyget utmärkt och tycker att vi agerar tydligt och konsekvent i marknaden.

Förtroendet ökade generellt 2011 från en redan hög nivå 2010. Vi fick högre betyg inom alla frågekategorier utom när det gäller information om volymer och andra villkor för realobligationer.

- Det är naturligtvis mycket glädjande att våra motparter och investerare tycker att vi uppfyller våra mål och åtagande väl, säger Maria Norström, upplåningschef.

Riksgälden strävar efter öppenhet, transparens och förutsägbarhet. På så sätt kan vi låna till så låga kostnader som möjligt utan att ta för stora risker. En viktig del av vår policy är att ha en bra och tydlig kommunikation med återförsäljare och investerare.

Undersökningen visar att vi i jämförelse med andra skuldkontor står oss väl både hos svenska och utländska investerare när det gäller transparens, förmåga att fatta snabba beslut och tillgänglig ledning.

- Samtidigt finns det alltid utrymme för förbättringar. Framöver kommer vi att satsa på att utveckla vår webbplats med mer information och större interaktivitet. Vi kommer också arbeta för att förbättra investerarkontakterna. Båda områdena är högprioriterade för oss, säger Maria Norström.

Frågor besvaras av:

Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35 

Förtroendet för Riksgälden 2011 (Prospera)