Statens betalningar visade ett underskott

5 augusti 2011 - Pressmeddelande

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 3,7 miljarder kronor i juli, vilket är 2,2 miljarder kronor högre än Riksgäldens senaste prognos.

Myndigheternas utbetalningar blev sammanlagt 3,2 miljarder kronor lägre än beräknat. Skatteinkomsterna utvecklades i linje med prognos.

Räntorna på statsskulden blev 0,8 miljarder kronor högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning blev 4,6 miljarder kronor högre än prognostiserat till följd av tillfälligt ökad utlåning till Riksbanken.

För tolvmånadersperioden till och med juli 2011 resulterade statens betalningar i ett överskott på 32 miljarder kronor. Statsskulden var 1 034 miljarder kronor den 31 juli.

Utfallet för augusti publiceras den 7 september 2011, kl. 09.30.

Tabell över nettolånebehovet och statsskuldenTabell över nettolånebehovet och statsskulden, pdf (öppnas i nytt fönster)

Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, telefon 08 613 47 30