Statens betalningar gav överskott i november

7 december 2010 - Pressmeddelande

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 13,7 miljarder kronor i november. Det är något mindre än Riksgäldens prognos som var 14,3 miljarder kronor.

Sammantaget blev myndigheternas utbetalningar drygt 2 miljarder kronor större än beräknat, men det motverkades av att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter samtidigt blev mindre.

Räntorna på statsskulden blev 0,7 miljarder kronor större än förväntat.

För tolvmånadersperioden till och med november 2010 resulterade statens betalningar i ett underskott på 21 miljarder kronor. Statsskulden var 1 080 miljarder kronor den 30 november.

Utfallet för december samt helårsutfallet för 2010, publiceras den 11 januari 2011, kl. 09.30.

 

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, telefon 08 613 47 33

Tabell över nettolånebehovet och statsskulden Läs Tabell över nettolånebehovet och statsskulden, pdf (öppnas i nytt fönster)