Statens betalningar gav ett överskott i mars

9 april 2010 - Pressmeddelande

Statens betalningar gav ett överskott på 4,4 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 10,1 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster än väntat.

Skatteinbetalningarna blev 14 miljarder kronor högre än prognos. Den ackumulerade avvikelsen för februari och mars är ca 9 miljarder kronor. Under mars har många fortsatt att göra stora kompletterande skatteinbetalningar avseende föregående år. En del av dessa inbetalningar är sannolikt en omfördelning av inbetalningar mellan månader. Statens övriga betalningar utvecklades ungefär i linje med prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 1,5 miljarder kronor lägre än beräknat och Riksgäldens nettoutlåning blev 2 miljarder kronor högre än väntat.

För tolvmånadersperioden till och med mars 2010 gav statens betalningar ett underskott på 173 miljarder kronor. Statsskulden var
1 130 miljarder kronor den 31 mars.

Utfallet för april publiceras den 7 maj 2010, kl. 9.30.

Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, telefon 08 613 47 30

 

 

Tabell med siffror Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)