Statens betalningar gav ett överskott i augusti

7 september 2010 - Pressmeddelande

Statens betalningar gav ett överskott på 8,4 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 11,8 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på mindre skatteinbetalningar.

Skatteinbetalningarna blev 2,3 miljarder kronor lägre än beräknat. Resterande del av differensen förklaras av högre utbetalningar från myndigheter.

Räntebetalningarna på statsskulden och Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter utvecklades i linje med prognosen.

Den sammanlagda prognosavvikelsen för perioden juni-augusti är endast 0,7 miljarder kronor.

För tolvmånadersperioden till och med augusti 2010 resulterade statens betalningar i ett underskott på 56 miljarder kronor. Statsskulden var 1 055 miljarder kronor den 31 augusti.

Utfallet för september publiceras den 7 oktober 2010, kl. 9.30.

Frågor besvaras av:
Eric Morell, telefon 08 613 47 71

 

 

 

 

Tabell över nettolånebehovet och statsskulden Läs Tabell över nettolånebehovet och statsskulden, pdf (öppnas i nytt fönster)