Små förändringar i riktlinjeförslaget

29 september 2010 - Pressmeddelande

Årets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning innebär små ändringar jämfört med förra året. Riksgälden föreslår att styrningen av den reala skuldens löptid blir mer flexibel genom att riktvärdet för löptiden anges som ett intervall i stället för en punkt. Vi föreslår att riktvärdet för den nominella kronskuldens löptid kortas marginellt av operativa skäl.

 

Riksgälden föreslår följande riktlinjer för statsskuldens löptid:

  • Den nominella kronskulden:  

  • Instrument med löptider upp till tolv år ska ha räntebindningstid 3,1 år  

  • Den utestående volymen av instrument med löptider över tolv år ska som högst uppgå till 65 miljarder kronor  

  • Valutaskulden: räntebindningstid 0,125 år  

  • Realskulden: räntebindningstid mellan 8 och 10 år i slutet av 2011 

 

Riksgälden föreslår oförändrade riktlinjer för statsskuldens sammansättning:

  • Den nominella kronskulden: 60 procent  

  • Valutaskulden: 15 procent  

  • Realskulden: 25 procent  

 

Riksgälden lämnar varje år ett förslag till regeringen om hur statsskulden ska förvaltas. Det är underlaget för regeringens beslut om riktlinjer. Beslutet ska enligt lagen om statens upplåning och skuldförvaltning fattas senast den 15 november.

 

Frågor besvaras av:
Magdalena Belin, analyschef, 08 613 52 28
Thomas Olofsson, upplåningschef, 08 613 47 82

 

Förslag till riktlinjer 2011-2013 Läs Förslag till riktlinjer 2011-2013, pdf (öppnas i nytt fönster)