Riksgälden emitterar nytt benchmarklån i eurodollar

28 april 2010 - Pressmeddelande

Riksgälden lånar 1 miljard dollar (7,2 miljarder kronor) i ett nytt treårigt benchmarklån.

För andra gången i år lånar Riksgälden i dollar på den internationella marknaden. Det låga utbudet av statspapper i dollar tillsammans med den starka efterfrågan på säkra tillgångar, innebar ett bra tillfälle att ta upp ett treårigt benchmarklån till gynnsamma villkor.

I och med detta lån och det lån på 1,4 miljarder dollar som Riksgälden emitterade tidigare i april, är en stor del av lånebehovet i utländsk valuta nu täckt. Nästa upplåningsprognos publiceras den 16 juni.

- Vi är mycket nöjda med resultatet med tanke på den rådande turbulensen på de europeiska obligationsmarknaderna med oro över andra staters skuldsituation. Tack vare en snabbt växande orderbok kunde vi förbättra villkoren och därmed uppnå våra mål, säger upplåningschef Maria Norström.

 

 Lånevillkor

Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgälden
Storlek USD 1 miljard
Kupong 1,75 %
Löptid 2013-05-07
Pris 99,829 %
Ränta 1,809 %
Ränteskillnad mot dollarmarknadens swappränta (mittränta) minus 2 räntepunkter
Ledarbanker Barclays Capital och RBS

 

Centralbanker köpte 79 procent av emissionen. Investerarna var väl spridda geografiskt - 27 procent placerades i Asien, 27 procent i Europa, 26 procent i Mellanöstern och Afrika och resten i andra regioner.

Ledarbankerna kommenterar: "En likvid treårig obligation från Riksgälden är ett perfekt instrument för investerare under rådande marknadsförhållanden, och den löptid som är mest eftertraktad av centralbanker i Asien och Mellanöstern. Detta är den lägsta swapspreaden något europeiskt land har emitterat ett lån till i år på dollarmarknaden."

Frågor besvaras av:
Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35