Riksgälden avvecklar kronpositionen långsamt

7 september 2010 - Pressmeddelande

Riksgäldens position för en starkare krona, som motsvarar ca 50 miljarder kronor, kommer att börja avvecklas successivt. Avvecklingen kommer att ta uppemot ett år.

Vi bedömer att kronan ska kunna stärkas ytterligare, men vi anser att kursen nu rör sig på nivåer som kan betraktas som relativt normala. Vår ambition är inte att försöka träffa någon viss bästa möjliga kurs utan vi kommer att stänga positionen till en mängd olika valutakurser.

Riksgälden räknar med att avvecklingen kommer att påbörjas inom en inte alltför avlägsen framtid beroende på marknadsförutsättningarna.

Avvecklingen kommer inte att ske efter något mekaniskt mönster eller vid vissa förutbestämda valutakurser. Marknadsförutsättningar som marknadens djup, flöden och stabilitet kommer att påverka takten. Transaktionerna kommer att genomföras med försiktighet. Det betyder att volymerna enskilda veckor och enskilda månader kommer att vara små i förhållande till marknadens totala omsättning.

Vi kommer inte att löpande kommentera avvecklingen. Rapportering kommer naturligtvis att göras i efterhand.

Bakgrund

Riksgälden ökade gradvis sin exponering i utländsk valuta med början i januari 2009. Den svaga kronkursen under den finansiella krisen innebar att Sverige kunde ta upp valutalån till förmånliga villkor förutsatt att vi kunde betala tillbaka lånen till en starkare valutakurs.

Regeringen godkände i maj 2009 att vi fick möjlighet att öka exponeringen ytterligare från 15 till 50 miljarder kronor. Positionen var helt uppbyggd vid slutet av 2009.

Statens ökade lånebehov under 2009 under finanskrisen kunde därmed till en del tillgodoses med lån exponerade i utländsk valuta. Vi omvandlade upplåning i kronor till skulder i utländsk valuta. Omvandlingen har gjorts med hjälp av valutaterminer där vi köpt kronor mot euro.

Terminsköpen innebär att kostnaderna för statsskulden blir lägre om kronan stärks. Vi har köpt kronor på termin vid växelkurser som varierat mellan 10 och 11,50 kronor mot euron.

Den orealiserade vinsten av positionen var vid utgången av augusti ca 6 miljarder kronor.

Frågor besvaras av:

Bo Lundgren, generaldirektör, telefon 08 613 46 51

Thomas Olofsson, chef för skuldförvaltning, telefon 08 613 47 82