Inbjudan pressmöte 2 juli 2010

30 juni 2010 - Pressmeddelande

Riksgälden arrangerar i samarbete med IMF en konferens om hur stater hanterar sina skulder efter den finansiella krisen. Konferensen omfattar 90 deltagare från skuldkontor, centralbanker och de privata finansmarknaderna i ett 30-tal länder.

Diskussionerna på konferensen handlar bland annat om hur länder ska kunna dra ner på sina skulder utan att ta död på tillväxten, hur staternas upplåning påverkas av deras allt högre skuldsättning och hur finansmarknaden bedömer riskerna med att låna ut när skulderna är så omfattande.

IMF arrangerar varje år en konferens om staters skuldförvaltning och i år är det Riksgälden som är värd. Internationellt är Sverige i fokus när det gäller skuldfrågor tack vare Sveriges stabila statsfinanser och vårt sätt att hantera statsskulden.

Konferensen är inte öppen för media men riksgäldsdirektör Bo Lundgren har ett pressmöte kl. 10.30 fredagen den 2 juli på Operaterrassen, Stora Salongen, i Stockholm.

För mer information:

Marja Lång, presschef Riksgälden, 070 459 46 54