Auktionsvolymen begränsas till 500 miljoner kronor i årets två första realemissioner

20 januari 2010 - Pressmeddelande

Riksgälden planerar att ge ut realobligationer för 10 miljarder kronor under 2010 fördelat på 10 auktionstillfällen. Efter synpunkter från våra återförsäljare har vi nu beslutat att auktionsvolymen i de två första auktionerna som genomförs i februari begränsas till 500 miljoner kronor. Övergången till större upplåning i realobligationer blir därmed mer gradvis. Emissionsvolymen för 2010 som helhet ändras dock inte.

Vi publicerar vår nästa upplåningsprognos den 3 mars. Det finns anledning att fram till dess överväga om vi bör ha fler auktionstillfällen i realobligationer med mindre volym per tillfälle än tidigare planerat. Synpunkter är välkomna.

Frågor besvaras av:

Maria Norström, upplåningschef, 08 613 46 35
Magdalena Belin, biträdande analyschef, 08 613 52 28