Statens betalningar visade överskott i juli

7 augusti 2009 - Pressmeddelande

Statens betalningar visade ett överskott på 6,2 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 1,8 miljarder kronor. Utfallet blev därmed 8,0 miljarder kronor starkare än väntat.

Skatteinbetalningarna blev 4 miljarder kronor högre än beräknat. Samtidigt blev Riksgäldens nettoutlåning 2 miljarder kronor lägre än väntat. Det beror på att den utbetalning av lån till Island som låg i juliprognosen kommer att ske först senare i år. Övriga skillnader mot prognosen beror främst på lägre utbetalningar från myndigheter.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,2 miljarder kronor. Det var 0,4 miljarder kronor lägre än beräknat.
 
För tolvmånadersperioden till och med juli 2009 var underskottet 75 miljarder kronor. Statsskulden var 1 037 miljarder kronor den 31 juli.
 
Utfallet för augusti publiceras den 7 september 2009, kl. 9.30. 
 
Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, telefon 08 613 47 53

Tabell med siffror Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)