Statens betalningar visade ett underskott i oktober

6 november 2009 - Pressmeddelande

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 19,6 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var 14,3 miljarder kronor. Differensen förklaras av betalningsförskjutningar mellan månader inom Riksgäldens nettoutlåning och påverkar därmed inte utfallet för helåret.

Riksgäldens nettoutlåning blev 9 miljarder kronor högre än beräknat. Huvudförklaringen är vidareutlåning till Riksbanken med 5 miljarder kronor. Denna vidareutlåning är tillfällig och beror på refinansiering av förfallande lån. De nya lån som Riksgälden har tagit upp för Riksbankens räkning har inte samma betalningsdagar som förfallande lån. Eftersom betalningarna sker på olika sidor om månadsskiftet kommer det att ge motsatt effekt i november. Även övriga differenser på nettoutlåningen är huvudsakligen tillfälliga.
  
Utbetalningarna från myndigheter blev 4 miljarder kronor lägre än beräknat. Skatteinbetalningarna utvecklades i linje med prognos.
  
Räntebetalningarna på statsskulden blev 1,6 miljarder kronor, vilket är 0,1 miljarder kronor lägre än beräknat.
 
För tolvmånadersperioden till och med oktober 2009 var underskottet 178 miljarder kronor. Statsskulden var 1 110 miljarder kronor den 31 oktober.
 
Utfallet för november publiceras den 7 december 2009, kl. 9.30.
 
Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, telefon 08 613 47 53


Tabell med siffror Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)