Statens betalningar visade ett överskott i augusti

7 september 2009 - Pressmeddelande

Statens betalningar visade ett överskott på 11,8 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 4,4 miljarder kronor. Utfallet blev därmed 7,4 miljarder kronor högre än väntat. Huvuddelen av differensen förklaras av betalningsförskjutningar mellan månader inom Riksgäldens nettoutlåning och påverkar därmed inte årsprognosen.

Skatteinbetalningar blev 2 miljarder kronor lägre än beräknat. Det motverkas av att utbetalningar från myndigheter samtidigt var något lägre än väntat.
 
Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev 9 miljarder kronor lägre än beräknat. Av det förklaras 6 miljarder kronor av myndigheternas repotransaktioner*. Dessa repotransaktioner påverkar inte bedömningen för helåret då de finns med i prognosen för andra månader. Dessutom kommer den utbetalning av lån till Island som låg i augustiprognosen att ske senare i år.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 3 miljarder kronor, vilket var i linje med prognosen.
 
För tolvmånadersperioden till och med augusti 2009 var underskottet 64 miljarder kronor. Statsskulden var 1 050 miljarder kronor den 31 augusti.
 
Utfallet för september publiceras den 7 oktober 2009, kl. 9.30.
  
Frågor besvaras av:
Sofia Olsson, telefon 08 613 47 30
 
 
* Myndigheters repotransaktioner innebär att myndigheterna säljer statspapper med återköpsavtal. De måste placera likviden på konto i Riksgälden, vilket innebär att vår inlåning ökar lika mycket. Om myndigheternas totala volym av repor förändras under månaden jämfört med föregående månadsskifte påverkar det utfallet av nettolånebehovet. Vi gör prognoser på repotransaktionerna med den information vi har tillgänglig från myndigheterna. Prognoserna är däremot mycket osäkra eftersom myndigheterna kan ändra sina planer med kort varsel.

Tabell med siffror Läs Tabell med siffror, pdf (öppnas i nytt fönster)