Riksgälden ökar positionen för en starkare krona med 35 miljarder kronor

28 maj 2009 - Pressmeddelande
Riksgälden kommer att öka exponeringen i utländsk valuta ytterligare i syfte att sänka kostnaderna för statsskulden.
 
Regeringen har efter förslag från Riksgälden fattat beslut om ett ökat mandat för strategiska positioner gentemot andra valutor med 35 miljarder kronor. Det innebär att positionen för en starkare krona relativt euron ökas från de 15 miljarder kronor som vi redan byggt upp till sammantaget 50 miljarder kronor. Positionen kommer att byggas upp gradvis fram till 1 november 2009.
 
Även om kronan har stärkts sedan bottennoteringarna i början av mars framstår den fortfarande som kraftigt undervärderad. Vi bedömer att kronkursen ligger långt ifrån nivåer som kan motiveras av mer fundamentala förhållanden. Den bör därför på sikt kunna stärkas väsentligt. Genom att öka valutaexponeringen när kronan är svag och reducera den igen när kronan har stärkts kan vi sänka kostnaderna för statsskulden.
 
Beslutet att öka positionen för en starkare krona påverkar inte valutaupp­låningens storlek. Positionen kan byggas upp med valutaterminer eller genom att redan upptagna lån i utländsk valuta växlas till kronor. Uppskattningen att vi kommer att låna totalt motsvarande 180 miljarder kronor i utländsk valuta under 2009 som vi presenterade i går i samband med beskedet om upplåning för Riksbankens räkning är alltså opåverkad.
 
Regeringens pressmeddelande finns på www.regeringen.se
 
Frågor besvaras av:
Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, telefon 08-613 46 51
Thomas Olofsson, upplåningschef, telefon 08-613 47 82