Riksgälden lånar ut utländsk valuta till Riksbanken

27 maj 2009 - Pressmeddelande
Riksgälden kommer att för Riksbankens räkning låna upp motsvarande 100 miljarder kronor i utländsk valuta för att återställa valutareserven. Av dessa kommer 65 miljarder kronor att tillföras valutareserven före sommaren.
 
Bakgrunden är att Riksbanken har använt en del av valutareserven för bland annat lån till svenska banker och utländska centralbanker. Riksbanken vill nu återställa valutareserven till dess tidigare storlek; se Riksbankens pressmeddel­ande på www.riksbank.se.
 
Riksgälden kommer i huvudsak att finansiera utlåningen till Riksbanken i euro och dollar på kapitalmarknaden och den korta räntemarknaden och då framför allt commercial paper. Vi har under första halvåret lånat betydande belopp i både dollar och i euro. En del av den valuta vi på så sätt fått in kommer nu att lånas ut till Riksbanken. Som vanligt har vi också möjlighet att få tillgång till valutafinansiering genom att ta lån i kronor som swappas till utländsk valuta.
 
I vår prognos från mars räknade vi med att under 2009 låna 129 miljarder kronor i utländsk valuta, varav 77 miljarder kronor i obligationer. Hittills har vi gett ut 76 miljarder kronor i obligationer i utländsk valuta och lånat 30 miljarder via kronswappar, dvs. totalt 106 miljarder kronor.
 
I vår prognos räknade vi med att låna ut 50 miljarder kronor i utländsk valuta till Svensk Exportkredit. I nuläget bedömer vi att den utlåningen kan bli betydligt mindre eller till och med utebli helt. I sådana fall skulle valutaupplåningen inklusive vidareutlåning till Riksbanken och Island under 2009 bli i storleksordningen 180 miljarder kronor.
 
Frågor besvaras av:
Bo Lundgren, riksgäldsdirektör, 08-613 46 51
Thomas Olofsson, upplåningschef, 08-613 47 82