Riksgälden lånar 38 miljarder kronor i ny 30-årig statsobligation

23 mars 2009 - Pressmeddelande
Riksgälden har i dag gett ut en 30-årig nominell statsobligation. Volymen var 38 miljarder kronor. Obligationen såldes till en ränta på 3,75 procent.
 
Försäljningen gjordes med en så kallad syndikering. Den går till så att ledarbankerna gemensamt, efter en sonderingsperiod, säljer obligationen åt oss till villkor som vi godkänt.
 
Volymen blev större än de 20 miljarder som vi inledningsvis indikerade. Den låga upplåningskostnaden får ses mot bakgrund av Sveriges starka statsfinanser jämfört med andra stater och ett kvitto på Sverige goda kreditvärdighet.
 
"Det är ett gott betyg åt marknaden att en så stor volym kunnat säljas vid ett enda tillfälle. Vi har lyckats låna ett stort belopp till historiskt sett och jämfört med andra länder mycket låga räntor. Att vi kunde låna till en lägre ränta än Tyskland, som är måttstock för europeiska räntor, är en stor framgång. Samtidigt har de investerare som haft behov av längre löptider fått en unik chans att bättre matcha sina tillgångar och skulder", säger Riksgäldens upplåningschef Thomas Olofsson.
 
Dagens upplåning innebär att vi lämnar försäljningsvolymen i nominella statsobligationer på 3,5 miljarder kronor per auktion oförändrad.
 
Frågor besvaras av:
Thomas Olofsson, upplåningschef, 08 613 47 82
Maria Norström, biträdande upplåningschef, 08 613 46 35