Riksgälden ger ut nytt femårigt eurolån

28 april 2009 - Pressmeddelande
Riksgälden har gett ut ett nytt lån på 4 miljarder euro. Detta motsvarar cirka 43 miljarder kronor. Eurolånet ska ses som en försiktighetsåtgärd för att begränsa behovet av att öka upplåningen i kronobligationer. Konjunkturutsikterna ser, enligt bland annat Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet, något sämre ut sedan vår förra prognos publicerades i mars.
 
För första gången på mer än tio år ger Riksgälden ut ett obligationslån i euro. Lånet är femårigt och emitteras på euromarknaden.
 
"Efterfrågan på vår nya obligation överträffade våra förväntningar och lånet köptes av ett mycket stort antal investerare. Eurolånet ger oss möjlighet att bredda investerarbasen när vi riskerar att ställas inför ökade upplåningsbehov. Den svaga kronan innebär att lånet bör kunna bli billigt på sikt", säger biträdande upplåningschef Maria Norström.
 
Lånevillkor
Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgälden
Storlek EUR 4 miljarder
Kupong 3,125 %
Löptid 2014-05-07
Pris 99,973 %
Ränta 3,131 %
Ränteskillnad mot euromarknadens swappränta (mittränta) plus 45 räntepunkter
Ledarbanker Barclays Capital, BNP Paribas, Citi, Nordea Markets
Övriga banker Calyon, Credit Suisse, Danske Bank, Daiwa, UBS
 
Intresset för vårt eurolån var mycket stort och investerarbasen betydligt bredare jämfört med Riksgäldens tidigare valutalån. 31 procent såldes till centralbanker, 25 procent till banker och 44 procent till fonder och pensionsfonder. Drygt 75 procent placerades i Europa, varav 29 i Norden.
 
Marknadskommentar: "Sveriges erkänt höga kreditvärdighet låg bakom investerarfrågan och resulterade i en orderbok med extremt hög kvalité. Orderboken stängde över 5 miljarder euro med drygt 175 olika investerare från ett stort antal regioner, vilket är ett fantastiskt resultat."
 
Frågor besvaras av:
Maria Norström, biträdande upplåningschef, 08 613 46 35