Inbjudan till Pressmöte fredag 23 oktober kl. 10.00 på Riksgälden

20 oktober 2009 - Pressmeddelande

Riksgälden presenterar sin nya prognos för statens budgetsaldo i år och 2010 samt en första prognos för 2011. Det gör vi i rapporten Statsupplåning - prognos och analys 2009:3. Där beskriver vi också hur vår upplåning kommer att se ut.

Rapporten och ett pressmeddelande publiceras samma dag kl. 09.30 på riksgalden.se
 
Vi pressmötet medverkar riksgäldsdirektör Bo Lundgren och Thomas Olofsson, avdelningschef Skuldförvaltning med flera.
 
För att delta krävs presslegitimation.
 
Plats:
Riksgäldens lokaler i Salénhuset med ingång Norrlandsgatan 15, trapphus C,  porttelefon
 
Kontakt:
Marja Lång, Informationschef, 08 613 46 54