Största överskottet i statsbudgeten någonsin

27 juni 2008 - Pressmeddelande
Riksgäldens nya prognos för 2008 är ett budgetöverskott på 163 miljarder kronor. Det är 62 miljarder kronor högre än vår förra prognos och det största överskottet någonsin. Förändringen beror främst på att vi nu räknar med att inkomsterna från försäljningen av statliga tillgångar blir 36 miljarder kronor högre, eftersom Vasakronan troligen kommer att säljas i år. Det innebär att statens försäljningsinkomster blir 86 miljarder kronor under 2008. Dessutom bidrar högre skatteinkomster och lägre utgifter inom socialförsäkringen till att överskottet blir större.
 
Lägre överskott 2009
Överskottet minskar enligt vår prognos till 83 miljarder kronor 2009, då effekterna av den pågående konjunkturavmattningen börjar märkas. Vi räknar med att tillväxttakten för BNP blir ca 2 procent för både 2008 och 2009, vilket är betydligt lägre än de senaste åren.
 
Jämfört med vår förra prognos är överskottet 23 miljarder kronor högre. Den främsta orsaken är att utgifterna inom socialförsäkringen minskar med 13 miljarder kronor, vilket främst beror på ändrade regler i sjukförsäkringen. Skatteinkomsterna ökar med 9 miljarder kronor och räntorna på statskulden blir lägre.
 
Statsskulden minskar till 1 016 miljarder i slutet av 2008 och 933 miljarder kronor 2009. Det motsvarar 32 respektive 28 procent av BNP, de lägsta andelarna på 30 år.
 
Minskad upplåning
Emissionerna i nominella statsobligationer minskar från 2,5 miljarder till 2 miljarder kronor per auktion från den 13 augusti. Inkomsterna från försäljningen av statliga företag kommer att förvaltas på penningmarknaden i kronor och utländsk valuta. De kommer därför inte att påverka emissionerna av nominella obligationer.
 
Upplåningen i statsskuldväxlar kommer att minska kraftigt men vi räknar med att ha en statsskuldväxelstock på ca 100 miljarder kronor. Realupplåningen blir oförändrad, 3 miljarder kronor i årstakt. Upplåningen i utländsk valuta beräknas bli 4 miljarder respektive 45 miljarder kronor under 2008 och 2009. Obligationsupplåningen i utländsk valuta blir begränsad. Andelen valutaskuld är nu 14 procent, vilket innebär att vi övergått till andelsstyrning, det vill säga att vi lånar så mycket i utländsk valuta att vi håller andelen valutaskuld omkring 15 procent.
 
För mer information kontakta:
 
Tord Arvidsson, prognos, telefon 08 613 47 53
Thomas Olofsson, upplåning, telefon 08 613 47 82

Statsupplåningsrapport 2008:2 Läs Statsupplåningsrapport 2008:2, pdf (öppnas i nytt fönster)