Statens betalningar gav ett överskott i mars

7 april 2008 - Pressmeddelande
Statens betalningar visade ett överskott på 10,2 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 3,0 miljarder kronor.
 
De viktigaste förklaringarna till skillnaden är att skatteinkomsterna blev 9,2 miljarder kronor större än beräknat och att Riksgäldens nettoutlåning blev 3,7 miljarder kronor lägre.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 7,1 miljarder kronor, vilket var 1,7 miljarder kronor högre än beräknat. Avvikelsen beror på högre valutakursförluster.
 
För tolvmånadersperioden till och med mars uppgick överskottet till 144 miljarder kronor. Den 31 mars uppgick statsskulden till 1 075 miljarder kronor.
 
Utfallet för april publiceras den 8 maj 2008, kl. 9.30.
 
 
Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, telefon 08 613 47 33
 

Tabell med siffror på utfallet Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)