Statens betalningar gav ett överskott i juli

7 augusti 2008 - Pressmeddelande
Statens betalningar visade ett överskott på 51,5 miljarder kronor i juli. Överskottet blev därmed 11,6 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos.
 
Skillnaden mellan utfallet och vår prognos förklaras till största delen av att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev 9,1 miljarder kronor högre än beräknat. Det beror främst på att myndigheternas repotransaktioner* skilde sig från vår prognos.
 
Det stora överskottet beror i huvudsak på inkomster i samband med försäljningen av Vin & Sprit. Staten har mottagit betalningar i dollar och euro motsvarande ca 50 miljarder kronor.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 1,1 miljarder kronor, vilket var i linje med vår prognos.
 
För tolvmånadersperioden från augusti 2007 till juli 2008 var överskottet 158 miljarder kronor. Den 31 juli var statsskulden 1 041 miljarder kronor.
 
Utfallet för augusti publiceras den 5 september 2008, kl. 9.30.
 
Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, telefon 070 337 47 53
 
*Myndigheters repotransaktioner innebär att de säljer statspapper med återköpsavtal. De måste placera likviden på konto i Riksgälden, vilket innebär att vår inlåning ökar lika mycket. Om myndigheternas totala volym av repor förändras under månaden jämfört med föregående månadsskifte påverkar det utfallet av lånebehovet. Riksgälden gör prognoser på repotransaktionerna med den information vi har tillgänglig från myndigheterna. Prognoserna är däremot mycket osäkra eftersom myndigheterna kan ändra sina planer med kort varsel.

Tabell med siffror på utfallet Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)