Statens betalningar gav ett överskott i februari

7 mars 2008 - Pressmeddelande

Statens betalningar visade ett överskott på 56,2 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 48,6 miljarder kronor.

Överskottet blev därmed 7,6 miljarder kronor större än vår prognos. Det förklaras av att skatteinkomsterna blev 3 miljarder kronor större än beräknat och utgifterna blev 2 miljarder kronor lägre. Dessutom blev Riksgäldens nettoutlåning 2 miljarder kronor lägre till följd av myndigheternas repotransaktioner*.
 
Vi bedömer att prognosavvikelsen beror på normala månatliga fluktuationer i statens betalningar. Utfallet för lånebehovet varierar kraftigt mellan månader under året. Det stora överskottet i februari beror på att många då gör extra skatteinbetalningar avseende föregående år. I år erhöll staten också 2 miljarder kronor som betalning för aktier som sålts i OMX AB. Överskottet har inte varit högre någon månad sedan juni 2000. För en bedömning av helårsprognosen hänvisar vi till rapporten "Statsupplåning - prognos och analys 2008:1", som finns på www.riksgalden.se.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 1,2 miljarder kronor, vilket var 0,6 miljarder kronor lägre än beräknat.
 
För tolvmånadersperioden till och med februari uppgick överskottet till 140 miljarder kronor.
 
Utfallet för mars 2008 publiceras den 7 april 2008, kl. 9.30.
 
 
Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, telefon 08 613 47 53
 
 
*  Myndigheters repotransaktioner innebär att de säljer statspapper med återköpsavtal. De måste placera likviden på konto i Riksgälden, vilket innebär att vår inlåning ökar lika mycket. Om myndigheternas totala volym av repor förändras under månaden jämfört med föregående månadsskifte påverkar det utfallet av lånebehovet. Riksgälden gör prognos på repotransaktionerna med den information vi har tillgänglig från myndigheterna. Prognoserna är däremot mycket osäkra eftersom myndigheterna kan ändra sina planer med kort varsel.

Tabell med siffror på utfallet Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)