Statens betalningar gav ett överskott i april

8 maj 2008 - Pressmeddelande
Statens betalningar visade ett överskott på 23,3 miljarder kronor i april. Överskottet blev därmed 4,5 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos.
 
Skillnaden förklaras i huvudsak av att Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter blev högre än beräknat, samt högre räntebetalningar på statsskulden. Övriga betalningar blev i stort sett som vår prognos.
 
Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,2 miljarder kronor, vilket var 0,9 miljarder kronor högre än beräknat. Skillnaden mot vår prognos förklaras huvudsakligen av valutakursdifferenser (som alltså redovisas som räntebetalningar).
 
De sammanlagda räntebetalningarna kan under en kortare period vara både positiva och negativa. Det beror på att Riksgälden har låneinstrument som ger både ränteinkomster och ränteutgifter. För en kortare period kan ränteinkomsterna överstiga ränteutbetalningarna. Därutöver påverkar olika kurseffekter räntebetalningarna. Kurseffekterna kan vara både positiva och negativa.
 
För tolvmånadersperioden från maj 2007 till april 2008 var överskottet 137 miljarder kronor. Den 30 april var statsskulden 1 052 miljarder kronor.
 
Utfallet för maj publiceras den 9 juni 2008, kl. 9.30.
 
 
Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, telefon 08 613 47 53
 
 

Tabell med siffror på utfallet Läs Tabell med siffror på utfallet, pdf (öppnas i nytt fönster)