Riksgälden använder terminer med clearing i Nasdaq OMX

3 december 2008 - Pressmeddelande
Riksgälden kommer fortsättningsvis att kunna sälja säkerställda bostadsobligationer på termin med clearing i Nasdaq OMX. Detta ökar vår flexibilitet i hanteringen av överskott som placeras i till exempel bostadsobligationer.
 
Med den nya tekniken kan vi köpa bostadsobligationer samtidigt som de säljs på termin. På så vis får vi ett komplement till omvända repor i säkerställda bostadsobligationer när vi placerar överskott från våra extra auktioner av statsskuldväxlar.
 
Nästa extra auktion är planerad till den 15 december och motsvarar preliminärt 20 miljarder kronor.
 
Normalt placerar vi huvuddelen av likviden vid de extra auktionerna i omvända repor i säkerställda bostadsobligationer. Omvända repor fungerar så att vi köper bostadsobligationer samtidigt som vi säljer tillbaka dessa med en senare likviddag. Detta innebär i princip att vi säljer tillbaka obligationer med terminskontrakt med samma motparter som vi gjorde köpen med.
 
Vi kommer nu också att kunna göra samma sak med en något annorlunda teknik. Vi köper bostadsobligationer samtidigt som vi säljer bostadsterminer med samma underliggande obligation som sedan clearas hos Nasdaq OMX. Motpartsexponeringen blir då gentemot Nasdaq OMX som agerar som central motpart.
 
Denna teknik kan underlätta för bankerna att rulla terminskontrakten i bostadsobligationer med förfall i december. Vi får samtidigt en mer flexibel hantering av våra överskott.
 
Frågor besvaras av:
Thomas Olofsson, upplåningschef, 08 613 47 82
Maria Norström, biträdande upplåningschef, 08 613 46 35