Öhman slutar som återförsäljare till Riksgälden

2 juni 2008 - Pressmeddelande
E. Öhman J:or Fondkommission slutar som återförsäljare av Riksgäldens nominella och reala statsobligationer.
Öhman har varit återförsäljare till Riksgälden sedan 1988. Öhman har bidragit med värdefulla insatser i statspappersmarknaden, inte minst under uppbyggnaden av realobligationsmarknaden.
"Det är med saknad vi förlorar en samtalspartner med en så gedigen erfarenhet och kunskap om svensk räntemarknad som Öhman", säger Maria Norström, biträdande upplåningschef, i en kommentar till Öhmans beslut.
Riksgäldens återförsäljare är från och med i dag:
 
ABN Amro (nominella statsobligationer, statsskuldväxlar)
Barclays Capital (nominella statsobligationer)
Danske Markets/Consensus (nominella och reala statsobligationer, statsskuldväxlar)
Handelsbanken Markets (nominella och reala statsobligationer, statsskuldväxlar)
Nordea (nominella och reala statsobligationer, statsskuldväxlar)
SEB (nominella och reala statsobligationer, statsskuldväxlar)
Swedbank (nominella och reala statsobligationer, statsskuldväxlar)
 
Frågor besvaras av:
Marja Lång, telefon 08 613 46 54