Nya datum för extra auktioner i statsskuldväxlar

6 november 2008 - Pressmeddelande
Riksgälden fortsätter som planerat att emittera extra statsskuldväxlar. Planen för de kommande auktionerna ser ut som följer.
 
Datum Preliminär volym (kan justeras om marknadsförutsättningarna ändras)
Fredag 7 november 3 miljarder kronor
Fredag 14 november 3 miljarder kronor
Måndag 17 november 10 miljarder kronor
Fredag 21 november 3 miljarder kronor
Fredag 28 november 3 miljarder kronor
Tisdag 2 december 3 miljarder kronor

Villkoren annonseras dagen före de extra auktionerna klockan 16.20.
 
Riksgälden har till dags dato netto emitterat ca 111 miljarder kronor i statsskuldväxlar utöver vårt ordinarie låneprogram Som vi tidigare meddelat är vår bedömning att den sammantagna emitterade volymen i de extra auktionerna netto kommer att uppgå till maximalt 150 miljarder kronor.
 
Även fortsättningsvis räknar vi med att i huvudsak placera likviden från de extra auktionerna med säkerställda bostadsobligationer som säkerhet.
 
Frågor besvaras av:
Eric Morell, analytiker, 08 613 47 71
Maria Norström, biträdande upplåningschef, 08 613 46 35