Justerat auktionsresultat på grund av felaktiga räntebud

27 februari 2008 - Pressmeddelande
Vid auktionen den 27 februari 2008 av Statsskuldväxlar med förfall den 21 maj 2008 lade en återförsäljare felaktiga anbudsräntor för ca 1,3 miljarder. Räntan för dessa bud var en procentenhet för låg. Felskrivningen var så pass stor och uppenbar att auktionsresultatet inte korrekt skulle spegla efterfrågan. Den beräknade genomsnittliga räntan skulle i och med felskrivningarna bli ca 8 räntepunkter för låg.
 
Återförsäljarna ansvarar för sina lagda bud. Riksgälden har ingen skyldighet att ändra inkomna bud i auktionerna.
 
Felskrivningen var stor och uppenbar varför vi korrigerar resultatet. Korrigeringen av auktionsresultatet innebär att tilldelningen i auktionen görs till de räntor som har avsetts. Det innebär att de återförsäljare som inte fick tilldelning vid den första fördelningen nu har erbjuds att köpa i enlighet med sina lagda bud.
 
Eftersom den genomsnittliga auktionsräntan justeras upp blir det inga negativa effekter på grund av de felaktiga buden.
 
Riksgälden kommer under eftermiddagen att korrigera auktionsresultatet. Det korrekta resultatet kommer att publiceras på vår hemsida.
 
Frågor besvaras av
Thomas Olofsson, chef Skuldförvaltning, telefon 08 - 613 47 82