Förslag till riktlinjer för förvaltningen av statsskulden

29 september 2008 - Pressmeddelande
Varje år lämnar Riksgälden ett förslag till regeringen om hur statsskulden bör förvaltas. I år föreslår vi att regeringen ska fatta beslut om separata löptidsmål för de tre skuldslagen och att styrningen av skuldandelarna ges en mer långsiktig inriktning.
 
Enligt förslaget ska statsskulden långsiktigt ha följande andelar.
 
 •         Valutaskulden: 15 procent
 •         Realskulden: 25 procent
 •         Den nominella kronskulden: 60 procent
 •  
  Löptiden för de tre skuldslagen ska vara enligt följande.
   
 •         Valutaskulden: 0,125 år
 •         Realskulden: 10,1 år vid slutet av 2009
 •         Den nominella kronskulden: 3,2 år ska uppnås senast vid slutet av 2010
 •  
  Statsskulden har minskat snabbt de senaste åren vilket påverkar förvaltningen. Riktlinjeförslaget har utarbetats med utgångspunkt i en statsskuld på omkring 900-1 000 miljarder kronor 2009 och en gradvis minskning till omkring 800 miljarder kronor under 2010-2011.
   
  Frågor besvaras av:

  Erik Zetterström, analyschef, 08 613 46 49
  Sten Hansen, biträdande analyschef, 08 613 47 37
   

  Förslag till riktlinjer 2009-2011 Läs Förslag till riktlinjer 2009-2011, pdf (öppnas i nytt fönster)