Försäljningsintäkterna från Vin & Sprit används till valutabetalningar

31 mars 2008 - Pressmeddelande
Försäljningsintäkterna för statens försäljning av Vin & Sprit motsvarar 55 miljarder kronor. Betalningen kommer att göras i dollar (6 050 miljoner) och euro (1 450 miljoner). Riksgälden kommer att placera beloppet på den internationella penningmarknaden i utländsk valuta. Medlen kommer senare att successivt användas för att betala förfallande lån, räntor med mera. Riksgälden kommer således inte växla försäljningsintäkterna till kronor.
 
Statens valutaskuld kommer i och med att försäljningen sker i utländsk valuta att amorteras några månader snabbare. Riksgäldens mål för valutaskuldens andel på 15 procent kommer nu att uppnås när likviden för affären görs. Ingen annan effekt på valutaskuldens andel uppstår.
 
Frågor besvaras av:
 
Thomas Olofsson, telefon 08-613 47 82