Budgetöverskott på 103 miljarder 2007

9 januari 2008 - Pressmeddelande
Statsbudgeten visade ett överskott på 103 miljarder kronor under 2007. Det är en ökning med 85 miljarder kronor jämfört med 2006.  Förändringen beror till största delen på försäljningsinkomster, stora aktieutdelningar och en återhållsam utveckling av utgifterna. Dessutom minskade Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter kraftigt. Stats­skulden minskade med 102 miljarder kronor och var vid årsskiftet 1 168 miljarder.