Rättelse om löptiden i statsskulden 2008 och 2009

27 september 2006 - Pressmeddelande

I Riksgäldskontorets förslag till Riktlinjer i Statsskulden förvaltning anges ett samlat löptidsmått för hela statsskulden. I förslaget sammanfattning finns en felskrivning.

Den samlade löptiden i statsskulden ska vara 4,5 år för 2008 och 4,3 år för 2009.

I själva rapporten är löptidssiffrorna för 2008 och 2009 korrekta, men det blev fel i sammanfattningen. Löptiden för 2007 är 4,8 år.

Vi kommer att korrigera de pdf:er som ligger på rgk.se så fort som möjligt.

Riksgäldskontoret beklagar.

Marja Lång
Informationschef