Rättelse i riktlinjeförslaget

9 oktober 2006 - Pressmeddelande

Riksgäldskontoret har upptäckt ett fel i det förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning som vi presenterade i förra veckan. Felet gäller riktvärdena för statsskuldens samlade löptid.

De korrekta riktvärdena är 4,7 år 2007, 4,6 år 2008 och 4,4 år 2009.

De preliminära löptidsriktmärkena för de enskilda skuldslagen som också presenteras i rapporten, och som de samlade löptidsriktvärdena bygger på, är korrekta. Felet uppstod när dessa summerades ihop.

Riksgäldskontoret beklagar misstaget. Korrigerade versioner av Riktlinjerapporten ligger nu på www.rgk.se.

För mer information kontakta:

Gunnar Forsling, Analyschef: 08-613 45 35