Något lägre lånebehov än väntat i september

6 oktober 2006 - Pressmeddelande

Statens lånebehov i september var 2,7 miljarder kronor. Det är 0,9 miljarder kronor lägre än i vår senaste prognos.

Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var - 2,2 miljarder kronor. Det är 2,3 miljarder kronor lägre än prognos. Avvikelsen förklaras av lägre utbetalningar från ett antal olika myndigheter.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 4,9 miljarder kronor. Det är 1,4 miljarder kronor högre än prognos. Förklaringen är högre kursförluster.

För tolvmånadersperioden t.o.m. september uppgick lånebehovet till - 45 miljarder kronor (dvs. ett överskott). Statsskulden var 1 221 miljarder kronor i slutet av september.

Utfallet av statens lånebehov för oktober publiceras den 7 november 2006, kl. 9.30. Nya reviderade årsprognoser för 2006 och 2007 publiceras den 21 november 2006.

Frågor besvaras av:

Tord Arvidsson, tel: 08-613 47 53

Något lägre lånebehov än väntat i september Läs Något lägre lånebehov än väntat i september, pdf (öppnas i nytt fönster)