Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning

22 april 2005 - Pressmeddelande

Regeringen överlämnar idag en skrivelse till riksdagen om utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2000-2004.