Större överskott än väntat i november

7 december 2005 - Pressmeddelande

Statens betalningar i november gav ett överskott på 7,2 miljarder kronor. Det är 4,4 miljarder kronor mer än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

Det primära överskottet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 4,5 miljarder kronor, vilket är 4,4 miljarder kronor mer än beräknat. Det större överskottet förklaras främst av högre skatteinbetalningar från företag på ca 2 miljarder kronor och att Riksgäldskontorets nettoutlåning till myndigheter blev ca 2 miljarder kronor lägre än beräknat. Den lägre nettoutlåningen förklaras av mindre utlåning till CSN, samt oväntade amorteringar från några myndigheter.

Räntebetalningarna på statsskulden utvecklades i linje med prognos.

För tolvmånadersperioden till och med november uppgick lånebehovet till - 6,3 miljarder kronor. Det vill säga överskott.

Statsskulden var i slutet av november 1 313 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för december och för helåret 2005 publiceras den 10 januari 2006, kl. 9.30.

Frågor besvaras av:
Håkan Carlsson, telefon 08-613 47 33

Större överskott än väntat i november Läs Större överskott än väntat i november, pdf (öppnas i nytt fönster)