Problem i betalningssystemet påverkade lånebehovet för februari

7 mars 2005 - Pressmeddelande

Problem i bankernas betalningssystem gjorde att ca 12 miljarder kronor i inbetalningar till staten blev försenade. Dessa betalningar skulle ha kommit in den sista februari, men kom istället den 1 mars. Som en följd av detta ökade statens lånebehov i februari med ca 12 miljarder kronor (statens överskott blev mindre). I mars får det motsatt effekt och lånebehovet minskar då med 12 miljarder p.g.a. de sena betalningarna.

Statens betalningar i februari gav ett överskott på 15,4 miljarder kronor. Det är 13,0 miljarder mindre än i Riksgäldskontorets prognos. Justerat för de försenade betalningarna på 12 miljarder kronor är avvikelsen ca 1 miljard kronor.

Det primära överskottet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 15,3 miljarder kronor, vilket är 13,3 miljarder kronor mindre än beräknat. Justerat på samma sätt som ovan är avvikelsen ca 1 miljard kronor. Det beror på att skatteintäkterna blev lägre än beräknat. Februari är den månad när större delen av årets kompletterande skattebetalningar görs. Sammantaget fortsätter skatteintäkterna att utvecklas ungefär som Riksgäldskontorets prognos.

Räntebetalningarna för statsskulden var 0,3 miljarder kronor mindre än beräknat.

För tolvmånadersperioden t.o.m. februari uppgick lånebehovet till 37,8 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av februari 1 270 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för mars publiceras den 7 april 2005, kl. 9.30. En reviderad prognos för lånebehovet 2005 samt en prognos för 2006 publiceras den 15 juni 2005, kl. 9.30.

För mer information:
Tord Arvidsson, tel: 08-613 47 53

Problem i betalningssystemet påverkade lånebehovet för februari Läs Problem i betalningssystemet påverkade lånebehovet för februari, pdf (öppnas i nytt fönster)