Mindre lånebehov än väntat i januari

7 februari 2005 - Pressmeddelande

I januari uppgick statens lånebehov till 23,6 miljarder kronor. Det är 4,5 miljarder mindre än Riksgäldskontorets prognos.

Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 20,6 miljarder kronor. Det är 4,5 miljarder kronor mindre än beräknat. Avvikelsen förklaras av att skatteintäkterna blev ca 1,8 miljarder kronor högre än beräknat. Dessutom blev Riksgäldskontorets utlåning till statliga myndigheter och bolag blev ca 2,4 miljarder kronor lägre. Räntebetalningarna överensstämde med prognos.

För tolvmånadersperioden t.o.m. januari uppgick lånebehovet till 43,9 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av januari 1 287 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för februari publiceras den 7 mars 2005, kl. 9.30. En reviderad prognos för lånebehovet 2005 publiceras den 23 februari 2005, kl. 9.30.

För mer information:
Sofia Olsson, tel: 08-613 47 47

Mindre lånebehov än väntat i januari Läs Mindre lånebehov än väntat i januari, pdf (öppnas i nytt fönster)