Lägre lånebehov än väntat i augusti

7 september 2005 - Pressmeddelande

I augusti var statens lånebehov 8,4 miljarder kronor. Det är 4,9 miljarder kronor lägre än i Riksgäldskontorets prognos. Det beror på högre skatteinbetalningar.

Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 2,4 miljarder kronor, vilket är 4,6 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen beror på högre inbetalningar av moms och företagsskatter. Dessutom var utbetalningarna av överskjutande skatt i augusti något lägre än beräknat. Räntebetalningarna för statsskulden blev 0,3 miljarder kronor lägre än beräknat.

Jämfört med vår senaste prognos i juni har lånebehovet mellan juni och augusti avvikit med ca 16 miljarder kronor. Orsaken är främst större skatteinbetalningar än väntat. Enligt det första preliminära taxeringsutfallet som presenterades i mitten av augusti kan en förklaring vara att vi förmodligen underskattat företagens vinster inkomståret 2004 och detta får effekt på lånebehovet i år.

Med den information vi har just nu ser lånebehovet 2005 ut att bli lägre än vi räknade med i juniprognosen.

För tolvmånadersperioden t.o.m. augusti var lånebehovet negativt, det vill säga statsbudgeten visade ett överskott på 0,4 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av augusti 1 254 miljarder kronor.

Prognosavvikelserna sedan juni har framför allt påverkat upplåningen i statsskuldväxlar eftersom obligationsupplåningen följer den plan som publicerades i juni. Obligationsupplåningen revideras nästa gång i samband med den prognos som publiceras i oktober och kommer i huvudsak att baseras på lånebehovet för nästa år.

Utfallet av statens lånebehov för september publiceras den 7 oktober 2005, kl. 9.30. En reviderad prognos för lånebehovet 2005 och 2006 publiceras den 26 oktober 2005, kl. 9.30.

Frågor besvaras av:

Finansiering: Charlotte Lundberg, telefon 08-613 46 47
Lånebehovet: Sofia Olsson, telefon 08-613 47 47

Lägre lånebehov än väntat i augusti Läs Lägre lånebehov än väntat i augusti, pdf (öppnas i nytt fönster)