Lägre lånebehov än prognos i oktober

7 november 2005 - Pressmeddelande

Statens lånebehov i oktober uppgick till 4,0 miljarder kronor. Det är 1,5 miljarder kronor lägre än i Riksgäldskontorets senaste prognos.

Det primära lånebehovet (alla statliga betalningar exklusive räntebetalningar) var 3,2 miljarder kronor, vilket är 0,8 miljarder kronor lägre än beräknat. Det förklaras av lägre utbetalningar från myndigheter. Skattebetalningarna utvecklades enligt prognos.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 0,8 miljarder kronor. Det är 0,7 miljarder kronor lägre än beräknat. Avvikelsen beror på mindre räntebetalningar i utländsk valuta.

För tolvmånadersperioden t.o.m. oktober uppgick lånebehovet till 0,3 miljarder kronor. Statsskulden var i slutet av oktober 1 278 miljarder kronor.

Utfallet av statens lånebehov för november publiceras den 7 december 2005, kl. 9.30.

Frågor besvaras av:
Tord Arvidsson, telefon 08-613 47 53

Lägre lånebehov än prognos i oktober Läs Lägre lånebehov än prognos i oktober, pdf (öppnas i nytt fönster)