Frågor om ny tvåårig statsobligation

23 augusti 2011

Riksgälden har fått frågor om den nya statsobligationen, som syftar till att skapa valutautlåning till Riksbankens valutareserv, ska ses som en engångsföreteelse eller om det kommer att bli ett återkommande inslag i vår upplåning.

Tillvägagångssättet den här gången bestämdes av kostnadsfördelarna med restriktionen att vi lånar i statspapper med en rimlig förutsägbarhet. Vi annonserade i vår upplåningsprognos från 2010 att det kunde bli aktuellt att ta upp kronlån som ett led i finansieringen av vidareutlåningen till Riksbanken. Vid det här tillfället gjorde vi också bedömningen att den begränsade volymen i kombination med den starka efterfrågan på svenska statspapper skulle göra det möjligt att genomföra upplåningen utan större störningar.

Det kan inte uteslutas att vi gör något liknande i framtiden. Om det skulle bli fallet blir det under förutsättning att vi bedömer att det kan ske utan större marknadsstörningar. Försiktighet är här ett ledord. Det var bland annat därför vi bestämde att göra en begränsad volym i kronmarknaden. Det är också svar på varför vi inte gjorde hela upplåningen på detta sätt utan också gav ut en euroobligation.

Vi tar gärna emot synpunkter på vårt tillvägagångssätt.

Vi kan sedan återkomma med ett förtydligande om vad marknaden kan förvänta sig när vi publicerar vår nästa prognos den 25 oktober 2011.

Frågor besvaras av:

Thomas Olofsson, chef för skuldförvaltning, telefon 08 613 47 82