Kommentar om regeringens nya uppdrag till Riksbankskommitten

8 september 2017 - Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning ska utredas och det får betydelse för Riksgäldens valutaupplåning för Riksbankens räkning. Riksgälden antar nu att valutaupplåningen inte kommer att upphöra. Kommentar om regeringens nya uppdrag till Riksbankskommitten


Auktionsresultat

Statsobligationer
Senaste: 2017-09-20
Realobligationer
Senaste: 2017-09-14
Statsskuldväxlar
Senaste: 2017-09-13

Kommande auktioner

Statsskuldväxlar
Kommande: 2017-09-27
Realobligationer
Kommande: 2017-09-28
Statsobligationer
Kommande: 2017-10-04

kronor på hög, bild

Prognos och analys

Riksgäldens senaste prognos för lånebehovet och upplåningen.


databasen_infographics_ikon

Statistik

Om lånebehov, upplåning, statsskuld och statspappersmarknad.


Kreditbetyg Sverige, Illustration

Sveriges kreditbetyg

Sverige har högsta kreditbetyg hos Moody's, Standard & Poor's och Fitch.

Rating


riktlinje för statsskuldens förvaltning

Riktlinjer för 2017

Löptiden i statsskulden förlängs något. Styrningen av statsskuldens sammansättning behålls oförändrad.

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning


Graf över offentliga sektorns bruttoskuld

Internationell jämförelse

Den offentliga sektorns bruttoskuld i Sverige är cirka 40 procent av BNP, jämfört med över 90 procent i eurozonen.

Internationell jämförelse IMF


Bild som visar klockslaget 11.30

Tid för auktionsresultat

Auktionsresultatet publiceras cirka 3 minuter efter auktionens stängning.

Mer om auktionsförfarandet


För investerare

Riksgälden ansvarar för förvaltningen av statsskulden. Vårt mål är att minimera de långsiktiga kostnaderna utan att ta för stora risker.