Riksgälden ska ge ut gröna obligationer senast 2020

18 juli 2019 - Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att senast under 2020 genomföra en emission av statliga gröna obligationer, det vill säga obligationer som finansierar utgiftsposter i statens budget som går till hållbara investeringar och projekt. Nu inleds arbetet med att ta fram ett ramverk för de statliga gröna obligationerna. Riksgälden ska ge ut gröna obligationer senast 2020


Auktionsresultat

Statsskuldväxlar
Senaste: 2019-07-10
Statsobligationer
Senaste: 2019-06-19
Realobligationer
Senaste: 2019-06-13

Kommande auktioner

Statsskuldväxlar
Kommande: 2019-08-07
Statsobligationer
Kommande: 2019-08-14
Realobligationer
Kommande: 2019-08-22

kronor på hög, bild

Prognos och analys

Riksgäldens senaste prognos för lånebehovet och upplåningen.


databasen_infographics_ikon

Statistik

Om lånebehov, upplåning, statsskuld och statspappersmarknad.

Kalender

 • 7
  aug2019
  09:30
  Sveriges statsskuld juli 2019
 • 7
  aug2019
  09:30
  Utfallet för statens betalningar för juli
 • 6
  sep2019
  09:30
  Sveriges statsskuld augusti 2019

Kreditbetyg Sverige, Illustration

Sveriges kreditbetyg

Sverige har högsta kreditbetyg hos Moody's, Standard & Poor's och Fitch.

Rating


bild av omslag till Förslag till riktlinje för statsskuldens förvaltning 2019-2022

Statsskulden: riktlinjer

Regeringen beslutar varje år om riktlinjer för förvaltningen av statsskulden efter förslag från Riksgälden.

Statsskuldens förvaltning – riktlinjer och förslag för 2019


Graf över offentliga sektorns bruttoskuld

Internationell jämförelse

Den offentliga sektorns bruttoskuld i Sverige är cirka 40 procent av BNP, jämfört med över 90 procent i eurozonen.

Internationell jämförelse IMF


Bild som visar klockslaget 11.30

Tid för auktionsresultat

Auktionsresultatet publiceras cirka 3 minuter efter auktionens stängning.

Mer om auktionsförfarandet


För investerare

Riksgälden ansvarar för förvaltningen av statsskulden. Vårt mål är att minimera de långsiktiga kostnaderna utan att ta för stora risker.