Överskott för staten i november

7 december 2018 - Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,6 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 24,8 miljarder kronor. Det lägre saldot förklaras av högre utgifter och högre nettoutlåning till myndigheterna.  Överskott för staten i november


Auktionsresultat

Statsobligationer
Senaste: 2018-12-12
Realobligationer
Senaste: 2018-12-06
Statsskuldväxlar
Senaste: 2018-12-05

Kommande auktioner

Statsskuldväxlar
Kommande: 2019-01-09
Statsobligationer
Kommande: 2019-01-16
Realobligationer
Kommande: 2019-01-24

kronor på hög, bild

Prognos och analys

Riksgäldens senaste prognos för lånebehovet och upplåningen.


databasen_infographics_ikon

Statistik

Om lånebehov, upplåning, statsskuld och statspappersmarknad.

Kalender

 • 9
  jan2019
  09:30
  Sveriges statsskuld december 2018
 • 9
  jan2019
  09:30
  Utfallet för statens betalningar för december
 • 7
  feb2019
  09:30
  Sveriges statsskuld januari 2019

Kreditbetyg Sverige, Illustration

Sveriges kreditbetyg

Sverige har högsta kreditbetyg hos Moody's, Standard & Poor's och Fitch.

Rating


bild av omslag till Förslag till riktlinje för statsskuldens förvaltning 2019-2022

Statsskulden: riktlinjer

Regeringen beslutar varje år om riktlinjer för förvaltningen av statsskulden efter förslag från Riksgälden.

Statsskuldens förvaltning – riktlinjer och förslag för 2019


Graf över offentliga sektorns bruttoskuld

Internationell jämförelse

Den offentliga sektorns bruttoskuld i Sverige är cirka 40 procent av BNP, jämfört med över 90 procent i eurozonen.

Internationell jämförelse IMF


Bild som visar klockslaget 11.30

Tid för auktionsresultat

Auktionsresultatet publiceras cirka 3 minuter efter auktionens stängning.

Mer om auktionsförfarandet


För investerare

Riksgälden ansvarar för förvaltningen av statsskulden. Vårt mål är att minimera de långsiktiga kostnaderna utan att ta för stora risker.