Högt förtroende för förvaltningen av statsskulden

13 februari 2019 - Förtroendet för Riksgälden i rollen som förvaltare av statsskulden är högt bland investerare och de banker som är återförsäljare av svenska statspapper. Det visar resultatet av den årliga enkätundersökning som Riksgälden låter genomföra, som publiceras i dag. Högt förtroende för förvaltningen av statsskulden


Auktionsresultat

Statsobligationer
Senaste: 2019-02-13
Realobligationer
Senaste: 2019-02-07
Statsskuldväxlar
Senaste: 2019-02-06

Kommande auktioner

Realobligationer
Kommande: 2019-02-21
Statsskuldväxlar
Kommande: 2019-03-06
Statsobligationer
Kommande: 2019-03-13

kronor på hög, bild

Prognos och analys

Riksgäldens senaste prognos för lånebehovet och upplåningen.


databasen_infographics_ikon

Statistik

Om lånebehov, upplåning, statsskuld och statspappersmarknad.


Kreditbetyg Sverige, Illustration

Sveriges kreditbetyg

Sverige har högsta kreditbetyg hos Moody's, Standard & Poor's och Fitch.

Rating


bild av omslag till Förslag till riktlinje för statsskuldens förvaltning 2019-2022

Statsskulden: riktlinjer

Regeringen beslutar varje år om riktlinjer för förvaltningen av statsskulden efter förslag från Riksgälden.

Statsskuldens förvaltning – riktlinjer och förslag för 2019


Graf över offentliga sektorns bruttoskuld

Internationell jämförelse

Den offentliga sektorns bruttoskuld i Sverige är cirka 40 procent av BNP, jämfört med över 90 procent i eurozonen.

Internationell jämförelse IMF


Bild som visar klockslaget 11.30

Tid för auktionsresultat

Auktionsresultatet publiceras cirka 3 minuter efter auktionens stängning.

Mer om auktionsförfarandet


För investerare

Riksgälden ansvarar för förvaltningen av statsskulden. Vårt mål är att minimera de långsiktiga kostnaderna utan att ta för stora risker.