Villkor för byten i realobligation SGB IL 3102

23 augusti 2019 - Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3102 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 20, 23 och 24 september. Villkor för byten i realobligation SGB IL 3102


Auktionsresultat

Realobligationer
Senaste: 2019-08-22
Statsobligationer
Senaste: 2019-08-14
Statsskuldväxlar
Senaste: 2019-08-07

Kommande auktioner

Statsobligationer
Kommande: 2019-08-28
Statsskuldväxlar
Kommande: 2019-09-04
Realobligationer
Kommande: 2019-09-05

kronor på hög, bild

Prognos och analys

Riksgäldens senaste prognos för lånebehovet och upplåningen.


databasen_infographics_ikon

Statistik

Om lånebehov, upplåning, statsskuld och statspappersmarknad.

Kalender

 • 6
  sep2019
  09:30
  Sveriges statsskuld augusti 2019
 • 6
  sep2019
  09:30
  Utfallet för statens betalningar för augusti
 • 7
  okt2019
  09:30
  Sveriges statsskuld september 2019

Kreditbetyg Sverige, Illustration

Sveriges kreditbetyg

Sverige har högsta kreditbetyg hos Moody's, Standard & Poor's och Fitch.

Rating


bild av omslag till Förslag till riktlinje för statsskuldens förvaltning 2019-2022

Statsskulden: riktlinjer

Regeringen beslutar varje år om riktlinjer för förvaltningen av statsskulden efter förslag från Riksgälden.

Statsskuldens förvaltning – riktlinjer och förslag för 2019


Graf över offentliga sektorns bruttoskuld

Internationell jämförelse

Den offentliga sektorns bruttoskuld i Sverige är cirka 40 procent av BNP, jämfört med över 90 procent i eurozonen.

Internationell jämförelse IMF


Bild som visar klockslaget 11.30

Tid för auktionsresultat

Auktionsresultatet publiceras cirka 3 minuter efter auktionens stängning.

Mer om auktionsförfarandet


För investerare

Riksgälden ansvarar för förvaltningen av statsskulden. Vårt mål är att minimera de långsiktiga kostnaderna utan att ta för stora risker.