Riksgälden lånar 2,75 miljarder dollar på 2 år till 1,525 %

18 juli 2017 - Riksgälden har emitterat tvååriga obligationer för totalt 2,75 miljarder dollar (cirka 23 miljarder kronor) till en ränta på 1,525 procent. Upplåningen avser refinansiering av förfallande lån till Riksbanken. Riksgälden lånar 2,75 miljarder dollar på 2 år till 1,525 %


Auktionsresultat

Statsskuldväxlar
Senaste: 2017-07-05
Statsobligationer
Senaste: 2017-06-14
Realobligationer
Senaste: 2017-06-08

Kommande auktioner

Statsskuldväxlar
Kommande: 2017-08-02
Statsobligationer
Kommande: 2017-08-23
Realobligationer
Kommande: 2017-08-31

kronor på hög, bild

Prognos och analys

Riksgäldens senaste prognos för lånebehovet och upplåningen.


databasen_infographics_ikon

Statistik

Om lånebehov, upplåning, statsskuld och statspappersmarknad.


Kreditbetyg Sverige, Illustration

Sveriges kreditbetyg

Sverige har högsta kreditbetyg hos Moody's, Standard & Poor's och Fitch.

Rating


riktlinje för statsskuldens förvaltning

Riktlinjer för 2017

Löptiden i statsskulden förlängs något. Styrningen av statsskuldens sammansättning behålls oförändrad.

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning


Graf över offentliga sektorns bruttoskuld

Internationell jämförelse

Den offentliga sektorns bruttoskuld i Sverige är cirka 40 procent av BNP, jämfört med över 90 procent i eurozonen.

Internationell jämförelse IMF


Bild som visar klockslaget 11.30

Tid för auktionsresultat

Auktionsresultatet publiceras cirka 3 minuter efter auktionens stängning.

Mer om auktionsförfarandet


För investerare

Riksgälden ansvarar för förvaltningen av statsskulden. Vårt mål är att minimera de långsiktiga kostnaderna utan att ta för stora risker.