Överskott för staten i mars

5 april 2019 - Statens betalningar resulterade i ett överskott på 12,0 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 7,4 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av lägre utlåning till Riksbanken.  Överskott för staten i mars


Auktionsresultat

Statsobligationer
Senaste: 2019-04-10
Realobligationer
Senaste: 2019-04-08
Statsskuldväxlar
Senaste: 2019-04-03

Kommande auktioner

Statsobligationer
Kommande: 2019-04-24
Realobligationer
Kommande: 2019-05-02
Statsskuldväxlar
Kommande: 2019-05-07

kronor på hög, bild

Prognos och analys

Riksgäldens senaste prognos för lånebehovet och upplåningen.


databasen_infographics_ikon

Statistik

Om lånebehov, upplåning, statsskuld och statspappersmarknad.

Kalender

 • 8
  maj2019
  09:30
  Utfallet för statens betalningar för april
 • 8
  maj2019
  09:30
  Sveriges statsskuld april 2019
 • 10
  jun2019
  09:30
  Utfallet för statens betalningar för maj

Kreditbetyg Sverige, Illustration

Sveriges kreditbetyg

Sverige har högsta kreditbetyg hos Moody's, Standard & Poor's och Fitch.

Rating


bild av omslag till Förslag till riktlinje för statsskuldens förvaltning 2019-2022

Statsskulden: riktlinjer

Regeringen beslutar varje år om riktlinjer för förvaltningen av statsskulden efter förslag från Riksgälden.

Statsskuldens förvaltning – riktlinjer och förslag för 2019


Graf över offentliga sektorns bruttoskuld

Internationell jämförelse

Den offentliga sektorns bruttoskuld i Sverige är cirka 40 procent av BNP, jämfört med över 90 procent i eurozonen.

Internationell jämförelse IMF


Bild som visar klockslaget 11.30

Tid för auktionsresultat

Auktionsresultatet publiceras cirka 3 minuter efter auktionens stängning.

Mer om auktionsförfarandet


För investerare

Riksgälden ansvarar för förvaltningen av statsskulden. Vårt mål är att minimera de långsiktiga kostnaderna utan att ta för stora risker.