Regeringens utvärdering av statens skuldförvaltning

24 april 2018 - Statens lånekostnader har fortsatt att minska de senaste åren samtidigt som riskerna i förvaltningen har sänkts. Den slutsatsen drar regeringen i sin utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017 som överlämnas till riksdagen i dag. Regeringens utvärdering av statens skuldförvaltning


Auktionsresultat

Statsobligationer
Senaste: 2018-04-19
Realobligationer
Senaste: 2018-04-12
Statsskuldväxlar
Senaste: 2018-03-28

Kommande auktioner

Realobligationer
Kommande: 2018-04-26
Statsobligationer
Kommande: 2018-05-02
Statsskuldväxlar
Kommande: 2018-05-08

kronor på hög, bild

Prognos och analys

Riksgäldens senaste prognos för lånebehovet och upplåningen.


databasen_infographics_ikon

Statistik

Om lånebehov, upplåning, statsskuld och statspappersmarknad.

Kalender

 • 8
  maj2018
  09:30
  Utfallet för statens betalningar för april
 • 8
  maj2018
  09:30
  Sveriges statsskuld april 2018
 • 8
  jun2018
  09:30
  Sveriges statsskuld maj 2018

Kreditbetyg Sverige, Illustration

Sveriges kreditbetyg

Sverige har högsta kreditbetyg hos Moody's, Standard & Poor's och Fitch.

Rating


bild av omslag till riktlinje för statsskuldens förvaltning 2018

Riktlinjer för 2018

Löptiden i statsskulden förlängs. Styrningen av statsskuldens sammansättning behålls oförändrad.

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Statsskuldens förvaltning – förslag till riktlinjer 2018-2021, pdf


Graf över offentliga sektorns bruttoskuld

Internationell jämförelse

Den offentliga sektorns bruttoskuld i Sverige är cirka 40 procent av BNP, jämfört med över 90 procent i eurozonen.

Internationell jämförelse IMF


Bild som visar klockslaget 11.30

Tid för auktionsresultat

Auktionsresultatet publiceras cirka 3 minuter efter auktionens stängning.

Mer om auktionsförfarandet


För investerare

Riksgälden ansvarar för förvaltningen av statsskulden. Vårt mål är att minimera de långsiktiga kostnaderna utan att ta för stora risker.