Överskott för staten i januari

7 februari 2017 - Statens betalningar resulterade i ett överskott på 8,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 2,1 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre utbetalning av medlemsavgift till EU och tidigarelagda inbetalningar av jordbruksstöd från EU. Överskott för staten i januari


Auktionsresultat

Realobligationer
Senaste: 2017-02-16
Statsskuldväxlar
Senaste: 2017-02-15
Statsobligationer
Senaste: 2017-02-08

Kommande auktioner

Statsobligationer
Kommande: 2017-02-22
Statsskuldväxlar
Kommande: 2017-03-01
Realobligationer
Kommande: 2017-03-02

kronor på hög, bild

Prognos och analys

Riksgäldens senaste prognos för lånebehovet och upplåningen.


databasen_infographics_ikon

Statistik

Om lånebehov, upplåning, statsskuld och statspappersmarknad.


Kreditbetyg Sverige, Illustration

Sveriges kreditbetyg

Sverige har högsta kreditbetyg hos Moody's, Standard & Poor's och Fitch.

Rating


riktlinje för statsskuldens förvaltning

Riktlinjer för 2017

Löptiden i statsskulden förlängs något. Styrningen av statsskuldens sammansättning behålls oförändrad.

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning


Graf över offentliga sektorns bruttoskuld

Internationell jämförelse

Den offentliga sektorns bruttoskuld i Sverige är cirka 40 procent av BNP, jämfört med över 90 procent i eurozonen.

Internationell jämförelse IMF


Bild som visar klockslaget 11.30

Tid för auktionsresultat

Auktionsresultatet publiceras cirka 3 minuter efter auktionens stängning.

Mer om auktionsförfarandet


För investerare

Riksgälden ansvarar för förvaltningen av statsskulden. Vårt mål är att minimera de långsiktiga kostnaderna utan att ta för stora risker.