Underskott för staten i mars

7 april 2017 - Statens betalningar resulterade i ett underskott på 9,1 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 7,4 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av såväl lägre skatteinkomster som högre utbetalningar än beräknat. Underskott för staten i mars


Auktionsresultat

Statsobligationer
Senaste: 2017-04-19
Statsskuldväxlar
Senaste: 2017-04-12
Realobligationer
Senaste: 2017-03-30

Kommande auktioner

Statsskuldväxlar
Kommande: 2017-04-26
Realobligationer
Kommande: 2017-04-27
Statsobligationer
Kommande: 2017-05-03

kronor på hög, bild

Prognos och analys

Riksgäldens senaste prognos för lånebehovet och upplåningen.


databasen_infographics_ikon

Statistik

Om lånebehov, upplåning, statsskuld och statspappersmarknad.


Kreditbetyg Sverige, Illustration

Sveriges kreditbetyg

Sverige har högsta kreditbetyg hos Moody's, Standard & Poor's och Fitch.

Rating


riktlinje för statsskuldens förvaltning

Riktlinjer för 2017

Löptiden i statsskulden förlängs något. Styrningen av statsskuldens sammansättning behålls oförändrad.

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning


Graf över offentliga sektorns bruttoskuld

Internationell jämförelse

Den offentliga sektorns bruttoskuld i Sverige är cirka 40 procent av BNP, jämfört med över 90 procent i eurozonen.

Internationell jämförelse IMF


Bild som visar klockslaget 11.30

Tid för auktionsresultat

Auktionsresultatet publiceras cirka 3 minuter efter auktionens stängning.

Mer om auktionsförfarandet


För investerare

Riksgälden ansvarar för förvaltningen av statsskulden. Vårt mål är att minimera de långsiktiga kostnaderna utan att ta för stora risker.