Riksgäldsspar

Riksgäldsspar med rörlig ränta avslutades den 31 december 2015. Kontoformerna som påverkades är Utan tidsgräns och Månadsspar.

Befintliga konton med fast ränta och löptid längre än till 2015 påverkas dock inte av avvecklingsbeslutet. Dessa konton löper vidare till sina ursprungliga förfallodagar, läs mer på sidan Konton med fast ränta.

Avslut av Riksgäldssparkontona med rörlig ränta, och återbetalning av innestående medel genomfördes vecka 46-48. Pengarna sattes då in på det utbetalningskonto du hade amält för Riksgäldsspar.

För dödsbon och konton med förbehåll gäller särskilda rutiner för avslut av konto. Återbetalning sker när vi fått det underlag som krävs för avslut.

Om du ännu inte har fått dina pengar är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 020 780 780 eller e-post kundservice@riksgalden.se för information angående ditt konto.