Ulkomailla toimivan ruotsalaisen pankin asiakas

EU:n alueella voimassa olevat talletussuojajärjestelmät perustuvat EU-direktiiviin, joka yhtenäistää talletussuojan tärkeimmät osat kaikissa jäsenmaissa.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että asiakaskohtaisen korvauksen enimmäismäärä on 100 000 euroa tai sitä vastaava summa, mikäli asiakas on muuntanut summan oman maansa kansalliseksi valuutaksi. Talletukset on yleensä suojattu sen maan talletussuojasta, missä rahoituslaitoksella on pankkitoimilupa.

Ruotsalaispankin ulkomailla sijaitsevan tytäryhtiön asiakas

Pankin tytäryhtiö on emoyhtiöstä erillinen oikeushenkilö, ja sillä on oma pankkitoimilupa. Tämän vuoksi talletukset ruotsalaispankin ulkomailla sijaitsevassa tytäryhtiössä suojataan sijaintimaan talletussuojan mukaisesti.

Ruotsalaispankin ulkomailla sijaitsevan sivukonttorin asiakas

Sivukonttori eroaa tytäryhtiöstä siinä, että se ei ole emoyhtiöstä erillinen oikeushenkilö. Tämän vuoksi talletukset ulkomailla sijaitsevassa ruotsalaisen pankin sivukonttorissa suojataan Ruotsin talletussuojajärjestelmän mukaisesti.

Talletukset ruotsalaisen instituution EU:n alueella sijaitsevassa sivukonttorissa suojataan sijaintimaan talletussuojajärjestelmän mukaan, jolloin korvauksen enimmäismäärä on esimerkiksi 75 000 puntaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja 100 000 euroa Suomessa. 100 000 euron enimmäiskorvaus koskee myös talletuksia Norjassa sijaitsevissa ruotsalaisissa sivukonttoreissa.

Jos talletussuoja sijaintimaassa on kattavampi kuin Ruotsissa, sivukonttori voi liittyä sijaintimaan talletussuojajärjestelmään. Tällöin sijaintimaan talletussuojajärjestelmä takaa Ruotsin talletussuojan ja sijaintimaan talletussuojan välisen erotuksen.

Mikäli sivukonttori ei sijaintimaan lainsäädännön perusteella voi liittyä sijaintimaan talletussuojajärjestelmään, sivukonttori voi hakea Ruotsin korkeamman tason talletussuojan soveltamista tilapäisesti korkeaan saldoon.

Kansainväliset järjestöt

Euroopan talletussuojajärjestelmien yhteistyöjärjestö on European Forum of Deposit Insurers (EFDI). Luettelo järjestön jäsenistä on EFDI:n verkkosivuilla.

Kansainvälisesti vastaavana järjestönä toimii International Association of Deposit Insurers (IADI). Luettelo järjestön jäsenistä on IADI:n verkkosivuilla.