Sijoittajien korvausrahasto

Sijoittajien korvausrahastostakorvausta maksetaan vain, jos rahoituslaitos asetetaan konkurssiin, eikä se kykene palauttamaan sijoittajille heille kuuluvia rahoitusvälineitä tai rahaa. Sijoittajien korvausrahasto ei korvaa taloudellista menetystä, joka johtuu osakkeiden tai muiden arvopapereiden kurssimuutoksista.

Sijoittajien korvausrahasto kattaa sijoituspalveluita tarjoavien yritysten hoidossa olevat rahoitusvälineet. Sijoituspalveluita ovat mm. arvopapereiden osto, myynti ja säilytys.

Rahoitusvälineet tarkoittavat esimerkiksi osakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja eräitä johdannaisia. Suojan piiriin kuuluvat myös sijoituspalveluun liittyvät rahat, jotka ovat rahoituslaitoksen hallussa.  

Asiakas voi saada korvausta menetetystä omaisuudesta enintään 250 000 kruunua rahoituslaitosta kohden.

Sijoittajien korvausrahasto perustettiin Ruotsissa vuonna 1996 EU-direktiivin mukaisesti. Samanlaisia järjestelmiä on olemassa muissa EU-maissa ja myös EU:n ulkopuolisissa maissa.

Sijoittajien korvausrahastoon kuuluvat rahoituslaitokset maksavat valtiokonttorille (Riksgälden) kannatusmaksua.