Subscribe

När du fyller i ett fält kommer formuläret direkt att kontrollera om du har fyllt i det på rätt sätt. Om inte visas ett felmeddelande i anslutning till fältet. I vissa hjälpmedel kan du behöva gå ur formuläret för att se dessa felmeddelanden.

Register to use the subscription service.

If you already are subscribing you can change your subscriptions.

* Required information

Enter e-mail address
*
   

 


About PDA

The personal information you provide to the Debt Office is treated in accordance with the Personal Data Act (PDA).

More information about PDARead about PDA in pdf-format (opens in a new window)

Need help?

Contact webmaster@riksgalden.se if you can't register as a subscriber.