Välismaal asuva Rootsi panga klient

ELi hoiuste tagamise süsteemid tuginevad ELi direktiivile, millega ühtlustatakse liikmesriikides hoiuste tagamise süsteemide peaelemendid.

See tähendab näiteks, et maksimaalne kompenseerimistase on 100 000 EUR kliendi kohta. Reeglina kaitstakse hoiuseid selle riigi tagamissüsteemi kaudu, kus institutsioonil on panganduslitsents.

Välismaal asuva Rootsi panga tütarpanga klient

Tütarpank on emapangast eraldiseisev juriidiline isik ning sel on endal panganduslitsents. Seega välismaal asuva Rootsi panga tütarpanga hoiused tagatakse hoiuste tagamise süsteemiga vastavas tegutsemisriigis.

Välismaal asuva Rootsi panga filiaali klient

Filiaal erineb tütarpangast sellega, et see ei ole emapangast eraldi seisev juriidiline isik. Seega välismaal asuva Rootsi panga filiaali hoiused tagatakse Rootsi hoiuste tagamise süsteemiga.

Kui hoiuse tagatav summa on filiaali tegutsemise riigis Rootsi hoiuste tagamise süsteemiga võrreldes suurem, võib filiaal ühineda asukohamaa riigi tagamissüsteemiga. Asukohamaa tagab seejärel erinevuse Rootsi hoiuste tagamise ja asukohamaa oma vahel.

Rahvusvahelised organisatsioonid

Euroopa hoiusekindlustajate foorum (EFDI) on Euroopa hoiuste tagamise organisatsioon. Liikmed on loetletud EFDI veebisaidil.

Võrdväärne rahvusvaheliste liikmetega organisatsioon on Hoiusekindlustajate rahvusvaheline liit (IADI). Liikmed on loetletud IADI veebisaidil.

Rohkem teavet hoiuste tagamise süsteemi kohta

Eesti